Waarom leerkracht worden?

1) Je werkt mee aan de toekomst van jongeren

Jij bent diegene die opkomt voor de kansen van jongeren.
Niet elk kind heeft gelijke kansen. Maar jij kunt ervoor zorgen dat kinderen,
los van hun sociaal-culturele achtergrond, alle kansen krijgen om hun talenten
te ontwikkelen.

 

2) Je bent een rolmodel voor jongeren

In de klas ben jij een voorbeeld voor de kinderen: naast hun ouders en vrienden ben jij diegene die hen het meest beïnvloedt. Hoe je dat aanpakt, kies je helemaal zelf. Naast lesgever ben je ook een vertrouwenspersoon naar wie kinderen opkijken. Ze vragen om persoonlijk advies omdat ze ervan overtuigd zijn dat jouw aanpak de juiste is.

 

 

3) Je hebt inkijk in de leefwereld van jongeren

Doordat je constant aan de slag bent met jongeren, ben je perfect op de hoogte van wat er bij hen leeft. Zo kan je je lessen aanpassen en hen voortdurend op andere manieren inspireren.

 

4) Je krijgt veel van je leerlingen terug

Wie vond jij zelf de leukste leerkracht tijdens je lagere schooltijd?
Wellicht hoef je daar niet lang over na te denken.
Dat geldt ook voor leerkrachten: sommige leerlingen blijven hen beter bij dan andere. Zowel leerkrachten als leerlingen houden leuke herinneringen over aan hun schooltijd.

Door de voortdurende interactie met je leerlingen krijg je enorm veel van hen terug. Soms zijn dat letterlijk complimenten, maar het kunnen ook gewoon ‘gelukkige leerlingen’ zijn. Op die manier haal je erg veel voldoening uit je job en blijf je gemotiveerd.

 

5) Je vindt gemakkelijk werk

Hoewel het leerkrachtenberoep geen knelpuntberoep meer is, is er in steden nog steeds makkelijk werk te vinden voor leerkrachten. Tel daarbij de geplande schooluitbreiding om aan het plaatstekort in het Brussels Nederlandstalig onderwijs tegemoet te komen en je kan er eigenlijk van uit dat je in de hoofdstad sneller werk vindt dan elders. Al die scholen zijn trouwens makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Er zijn zelfs leerkrachten die elke dag uit Brugge pendelen!

 

6) Je hebt een goede ‘work-life balance’

Er bestaan weinig jobs die een beter evenwicht bieden tussen leven en werk. Leerkrachten hebben regelmatige uren en vaste vakantieperiodes.
Op die manier is het ook gemakkelijk om je job te combineren met een gezinsleven. Een leerkracht kan naast de schooluren veel thuis werken of bijles geven, aan vrijwilligerswerk doen, naschoolse activiteiten organiseren,…men kan dus zelf kiezen hoe men zijn tijd indeelt.

Ook het loon van een leerkracht biedt stabiliteit, want dat is wettelijk bepaald. Als leerkracht in Brussel kan je geen beroep doen op een Brusselpremie.

 

7) Je beschikt over een zeer divers takenpakket

Als leerkracht in het basisonderwijs kan je het ene jaar werken met kinderen
die net uit de kleuterklas komen, het andere jaar met kinderen die moeten voorbereid worden op het secundair.

Als leerkracht secundair onderwijs kies je ervoor 2 vakken te geven. Je zou denken dat dit eentonig wordt, maar niets is minder waar. Je kan jaar na jaar, en per klas specifiek, je lessen aanpassen. Aan hun niveau, aan de actualiteit, ...

Anderzijds kan je je ook toeleggen op het begeleiden van kinderen die het wat moeilijker hebben om te volgen op school. Of je kunt het pedagogische project van de school mee vormgeven. Ten slotte is de loopbaan van een leerkracht niet per se vlak: je bouwt ervaring op en je kunt eventueel op termijn een schoolteam leiden.

 

8) Je beschikt over een team dat achter je staat

‘ De sfeer onder de collega’s is heel goed’  Juf Monique

‘We zijn een echte vriendenkliek en gaan soms samen sporten
of we houden barbecues.’  Meester Koen

Als leerkracht werk je binnen een team van leerkrachten, zorgcoördinatoren, directieleden, secretariaatsmedewerkers, onderhoudspersoneel …
Deze mensen staan je altijd met raad en daad bij. Naast dat interne team zijn er ook ondersteuningsdiensten zoals de CLB’s (centra voor leerlingenbegeleiding) en de PDB’s (Pedagogische Begeleidingsdiensten).

Meer informatie op :
www.onderwijsinbrussel.be